hits

Gruffen

blogg.no

Sykkel idioti på Norske veier

§ 3.Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Dette er § 3 i Lov om Veitrafikk (Veitrafikkloven), men det gir tusen vis av syklister blaffen i daglig.

Å holde på på denne måten er totalt respektløs for oss som kjører bil og holder langt større fart en dere. At dere utsetter dere selv for fare er nok ikke så viktig, bare dere får dyrket egoet deres.

At det ofte går en gang og SYKKEL vei parallelt med veien er ikke så farlig. Ut i kjørebanen skal dere.

At dere skal fram først og fortest har jeg skjønt for lenge siden, men sjekk linken, så ser dere at dere har plikter dere også. 

https://vegnett.no/2017/04/har-bilene-vikeplikt-hvis-du-sykler-over-et-gangfelt/

Ikke bare tråkk dere fram på deres egen rus på at dere kommer dere fram miljøvennlig, men vis hensyn.

Husk at dere er så, så, så ubeskyttet dere dere sitter, og dere blir den tapende part, sjøl om det er andres feil hvis ulykka sulle være ute.

BRUK GANG OG SYKKELVEIER NÅR DE ER DER.

 

Takk for meg

 

 

 

 

 

 

0 Comments hide

Write a new comment

About me

gruffen

Er en mann som jobber som portør på Ous. Aktiv i fagforeningarbeid, og særlig inn imot portørfaget. Annen hver år en jeg med og driver valgkamparbeide, og det gir meg mye. Hvis en ikke står på, kan en ikke klage!!!

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no